Хөдөлмөрийн хэлтсүүд
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Хөдөлмөрийн хэлтсүүд

1. АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

2. БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

3. БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

4. БУЛГАН АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

5. ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

6. ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

7. ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

8. ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

9. ДОРНОД АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

10. ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

11. ЗАВХАН АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

12. ОРХОН АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

13. ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

14. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

15. СҮХБААТАР АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

16. СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

17. ТӨВ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

18. УВС АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

19. ХОВД АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

20. ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

21. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

22.БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

23. БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

24. БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

25. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

26. НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

27. СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

28. СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

29. ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

30. ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭС

31. НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР

Бидний тухай

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах