Тусгай зөвшөөрөл
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Тусгай зөвшөөрөл

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага, загвар батлах тухай Хөдөлмөрийн сайдын тушаал

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

Боловсролын тухай хууль

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

Монгол Улсын ҮндэснийАжил, МэргэжлийнАнгилал ба ТодорхойлолтҮАМАТ-08(ISCO - 08)

Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн загвар

Мэргэжлийн нэр, индекс шинэчлэн тогтоох тухай Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын тушаал

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлага шинэчлэн батлах тухай Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн тогтоол /Байгууллага/

 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлага шинэчлэн батлах тухай Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн тогтоол /Хөтөлбөр/

Үйл ажиллагаа

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах