Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалт
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалт

Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллага Ерөнхий шаардлага MNS 6585 : 2016

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалтын төв Ерөнхий шаардлага MNS 6584 : 2016

www.estandard.gov.mn-с стандартуудыг үзнэ үү.

Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам

Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам

Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр

Үйл ажиллагаа

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах