Гадаадад ажиллах хүч гаргадаг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудын жагсаалт
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Гадаадад ажиллах хүч гаргадаг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудын жагсаалт

Гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах тусгай зөвшөөрөл авах/сунгуулах

хүсэлт тавьсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Бичиг баримтын нэр

1

Тусгай зөвшөөрөл авах/сунгуулах хүсэлт

2

Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

3

Ур чадварын дадлагажигч илгээх тухай гэрээний эх хувь монгол, япон хэлээр

4

Ур чадварын дадлагажигчтай  хийх гэрээ

5

Ур чадварын дадлагажигч сонгон шалгаруулах тухай журам

6

Ур чадварын дадлагажигчийн хураамжийн шийдвэр, задаргаа

7

Банкны тодорхойлолт

8

Татварын хэлтсийн тодорхойлолт

9

Ажилтнуудын товч танилцуулга

10

Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагын товч танилцуулга /анхдагч болон хоёрдогч хүлээн авагч/

11

Байгууллагын товч танилцуулга /пресентаци – 7 хүртэл слайд/

Агуулга:

-       Үндсэн үйл ажиллагаа

-       Ур чадварын дадлагажигч илгээх салбар, эзэмшүүлэх ур чадвар

-       Ур чадварын дадлагажигчийг эх орондоо ирсний дараа ажлын байраар хангах талаарх ажил, цаашдын төлөвлөгөө

Гадаадад ажиллах хүч гаргадаг тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудын жагсаалт

Үйл ажиллагаа

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах