Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачилсан зөвлөмж

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын маягт, заавар баталж мөрдүүлэх тухай/2015 оны А/250/

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын бүртгэлийн маягт

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын сарын тайлангийн маягт/заавар/

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага. OHSAS 18001 : 2012 стандартыг хэрэгжүүлэх заавар.  MNS OHSAS 18002 : 2015

Агаарын чанар - Бүхэл материалууд.  Хоёрдугаар хэсэг. Асбестийн ширхэглэгийг жингийн болон микроскопын аргаар тоолж тодорхойлох MNS ISO 22262-2 : 2015

Орчны агаар - Асбестийн ширхэглэгийг тодорхойлох - Нэвт дамжуулах электрон микроскопын арга MNS ISO 10312 : 2015

Агаарын чанар - Үе шатаар ялгах оптик микроскопоор агаар дахь органик бус ширхэглэгийн тоон концентрацийг тодорхойлох - хальсан шүүлтүүрийн арга MNS ISO 8672 : 2015

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага. MNS ISO 4990 : 2015

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хороо, аймаг, нийслэл, дүүргийн зөвлөлийн дүрэм

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын дэд хорооны бүрэлдэхүүн болон ажлын чиглэл

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн зааварчилгаа

Сургалтын эрх авсан байгууллагууд

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцүүлэг

Хөдөлмөрийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 2014 онд хамтран ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

"Эрүүл ажлын байр-2014" сарын аян зохион байгуулах тухай

ХАБЭА-н орчныг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийг 2015-2016 онд хэрэгжүүлэх хоёрдугаар шатны ажлын төлөвлөгөө

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай

Үйл ажиллагаа

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах