Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчпын талаарх товч мэдээлэл, хуулийн үндэслэл, шалтгаан
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчпын талаарх товч мэдээлэл, хуулийн үндэслэл, шалтгаан

 

 

Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж/Улсын хэмжээнд/. Багц 2. Барилгын гагнуурын мэргэжлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ

Мэргэжлийн боловсрол сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сургалт, дадлагын тоног төхөөрөмж/Улсын хэмжээнд/. Багц 3. Барилгын сантехникийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилгын өргөтгөл /Говь-Алтай, Есөнбүлаг сум/

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Завхан, Тосонцэнгэл сум/-ны гадна шугам сүлжээ, тохижилтын ажил

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 120 ор /Дорноговь/

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн тоног төхөөрөмж

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр, 100 ор /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/

Улаанбаатар политехник коллежийн мужааны дадлагын газрын өргөтгөл, банз хатаах цехийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

Улаанбаатар политехник коллежийн мужааны дадлагын газрын өргөтгөл, банз хатаах цехийн барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр /Орхон/

Үйлдвэрлэл Урлалын политехник коллежийн өргөтгөл

Хөдөлмөрийн нөхцөл мэргэжлийн өвчин судлалын үндэсний төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар/

Политехникийн коллежийн хотхон /Дорнод, Хэрлэн сум/

Монгол-Солонгосын Политехник коллежийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр, 320 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/

Мэргэжлийн сургалт үлйдвэрлэлийн төвийн биеийн тамирын заалны барилга/Өмнөговь/

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн спорт заалын барилга, 320 суудал /Завхан, Тосонцэнгэл сум/    


ШИЛЭН ДАНС

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах