Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчпын талаарх товч мэдээлэл, хуулийн үндэслэл, шалтгаан/яам/
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчпын талаарх товч мэдээлэл, хуулийн үндэслэл, шалтгаан/яам/

Одоогоор мэдээлэлгүй

ШИЛЭН ДАНС

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах