Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ/яам/
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Хөрөнгийн болон концессын зүйлийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ/яам/

Мэдээлэл байхгүй

ШИЛЭН ДАНС

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах