Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

11-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

10-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

9-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

8-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

7-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

6-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

5-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

4-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

3-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

2-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

1-р сарын цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ

ШИЛЭН ДАНС

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах