5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг/яам/
Вэб дизайн, Вэб сайтыг Модив Софт ХХК - д хөгжүүлэв.
Хөдөлмөрийн яам

5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг/яам/

5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
             
Огноо  Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ /өссөн дүнгээр/ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 9/10/2015 Архивийн өрөөний гүйдэг замтай шүүгээ  8,789,946.00 8 8,789,946.00 АНУН ХХК 
2 7/10/2015 Серверийн өрөөний эйр кондицианер  8,133,400.00 2015/49 5,700,000.00 СЭРҮҮН ХХК 
    ДҮН  16,923,346.00   14,489,946.00  

ШИЛЭН ДАНС

Үйл явдлын хуанли

Follow the ministry

Цахим шуудангаар мэдээлэл авах